fbpx Feljelentették az esztergomi képviselőtestületet polgármesterestől és jegyzőstől | CIVILHETES

h i r d e t é s

Feljelentették az esztergomi képviselőtestületet polgármesterestől és jegyzőstől

Olvasási idő
6perc
Eddig olvastam

Feljelentették az esztergomi képviselőtestületet polgármesterestől és jegyzőstől

2021. szeptember 03. - 12:09

 

Hogyan lehetséges az, hogy Esztergom város egyedi lakossági (rokoni és haveri) igények, nem pedig egy átgondolt, ésszerű, a város érdekét messzemenően figyelembevévő terv szerint dönt a belterületbevonásról?

Két hete jelent meg és futott át a hír a teljes magyar sajtón azzal kapcsolatban, hogy Esztergom polgármestere az utolsó pillanatban járt el egy telek-ügyben, rokona érdekében.

Óvatos becslés szerint is több százmillió forintos haszonnal értékesíthet dunai panorámás építési telkeket Esztergomban Hernádi Zsolt Mol-vezér rokona, Bacsa György érdekeltsége. A mára húsz telekre felszabdalt egykori Gyopár kemping területéről van szó, melynek megvásárlása sajtóértesülés szerint családi segítséggel lett bombaüzlet: a több mint kéthektáros telket ugyanis Hernádi Ádám esztergomi fideszes polgármester előterjesztésére minősítették belterületté, ezzel pedig jelentősen megnőtt az értéke. Hernádi Ádám a Mol elnök-vezérigazgatójának unokaöccse.

Pirossal jelölt területek: tervezett belterületi határ
Zölddel jelölt terület: A mára húsz telekre felszabdalt egykori Gyopár kemping területe
Forrás: 6_2001. (II.3.) önkormányzati rendelet mellékletei

A „22 ezer négyzetméteres területet 2020 januárjában vonta belterületbe az önkormányzat a polgármester javaslatára. A dátum azért kulcsfontosságú, mert az átminősítésre mindössze egy hónappal azelőtt került sor, hogy hatályba lépett az a törvénymódosítás, amelynek alapján a belterületbe vont ingatlanok után 90 százalékos büntetőilletéket kell fizetniük a tulajdonosoknak”.

„A belterületbe vonást zárt ülésen tárgyalta meg Esztergom képviselő-testülete, a döntést alátámasztandó szakmai indoklást nem találtunk az önkormányzat dokumentumai között. Ugyanakkor a kemping eladását évek óta figyelemmel kísérte és dokumentálta Cserép János, aki a Szeretgom Egyesület színeiben 2019-ben lett önkormányzati képviselő, és megkeresésünkre azt mondta, titokban hoztak döntést a kemping területéről, szerinte még a zárt ülés feltételei sem álltak fenn”.

Hivatali vesztegetés bűntette és más bűncselekmények

2021. augusztus 17-én tájékoztatást kért egy esztergomi ingatlantulajdonos Vágó Gyula, Hernádi Ádám polgármestertől azzal kacsolatban, hogy milyen szakmai döntések hatására vonták belterületbe azt a területet, amelyet 2016 végén, nettó 71 millió forintért vásárolt meg a Fővárosi Önkormányzattól a BSP Ingatlanberuházó Kft.. Továbbá felhívta a figyelmet arra is, hogy a tulajdonában álló telek 300 méterrel közelebb fekszik a volt kemping területénél Esztergom belterületéhez és a tulajdonában álló telket nem minősítette belterületté a Hernádi vezette önkormányzat.

Cserép János képviselő úr tehát tanú az ügyben, aki szerint „Hernádi Ádámnak súlyos politikai felelőssége van az ügyben, hiszen tudnia kellett, hogy a belterületbe vonással rokona érdekeltségének vagyona gyarapodik jelentősen”. - írta feljelentésében Vágó Gyula, majd hozzátette, hogy "A képviselő úrral ellentétben viszont én határozottan azt gondolom, hogy Hernádi Ádámot nemcsak politikai, hanem büntetőjogi felelősség is terheli (feltéve, ha a hír igaz):

Cserép arra nem kapott magyarázatot, hogy miért volt szükséges belterületbe vonni az ingatlant, tekintettel arra, hogy a környéken minden külterületi, zártkerti teleknek minősül. Ez nyilvánvalóan egyéni érdek volt – mondta, hozzátéve, ezt támasztja alá az is, hogy kempinghez közeli, azzal szomszédos területek tulajdonosai is kérték a belterületbe vonást, őket azonban szakmai indokok alapján elutasították. Az önkormányzati képviselő szerint nem az a probléma, hogy az egykor a kemping helyszínéül szolgáló ingatlant belterületbe vonták, hanem az, hogy mást nem, miközben a városnak szüksége volna az újabb építési telkekre”.


Forrás: Esztergom Panoráma Lakópark / Facebook

Úgy tűnik, hogy van az a telek, amely kivételesebb helyzetben van, mint a szomszédos telkek

Vágó Gyula levelében arra is felhívta az önkormányzat figyelmét, hogy amennyiben 2021. augusztus 25-ig nem kap választ levelére, úgy a Btk. 305.§ bekezdésébe ütköző hivatali visszaélés bűntette elkövetése, valamint a Btk. XXVII. fejezete által tárgyalt egyes korrupciós bűncselekmények elkövetésének lehető legalaposabb gyanúja miatt büntetőfeljelentést tesz Hernádi Ádám polgármester, a képviselő testület előterjesztést elfogadó tagjai, valamint egyéb ismeretlen elkövetők ellen.

Ezek után türelemmel várta az önkormányzat válaszait levelére, feljelentését 2021. augusztus 25-én reggel (7:39:07-kor az ügyészség elektronikus levelezési rendszere nyugtázta a feljelentés megérkezését), az Esztergom Járási Ügyészség felé megtette.

"A város érdekében"

Ugyanezen a napon, augusztus 25-én, délután megérkezett a jegyző válaszalevele, amelyet Vágó úr még aznap meg is válaszolt, de véleménye szerint a jegyzői levél tartalma alapján továbbra is megalapozottnak ítélte meg a reggel megtett feljelentést.

Azonban az a napnál világosabb, hogy a belterületbe vont telek nem Esztergom város tulajdonában áltl. Így nem a "Dumakanyar fővárosa" jutott hozzá "bomabaáron" a területhez. Az is igen beszédes, hogy a felparcellázott telkeket értékesítő ingatlanos portálon mindennek ára van, kivéve ezeknek a telkeknek. Ha ezek közül vásárolna valaki, akkor erre ajánlatot kell kérni:


Forrás: gaborestarsa.hu

Azzal kapcsolatban, hogy Vágó úr telkét miért nem minősítette belterületté a hivatal, amikor elfogadták a város településfejlesztési koncepcióját , településszerkezeti tervét és a város egészére kiterjedő, új egységes helyi építési szabályzatát (HÉSZ), Esztergom jegyzője, Schottner Norbert így érvelt:

A fentiekből arra következtethetünk, ha valaki ellátogat egy ilyen lakossági fórumra és ott előadja panaszát, akkor az önkormányzat figyelembe veszi az állampolgári kéréseket és jelzéseket. Sajnos a személyes tapasztalatom az, hogy ez csak papíron igaz. Számos lakossági fórumon jelen voltam és a lakossági felvetéseket meghallgatták, többségükre a helyszínen, a fontosabbakra írásban reagált az önkormányzat. Azonban ezek a válaszok éppen annyira nélkülözték a városvezetés partneri, segítő és megoldást kereső hozzáállását, mint a jegyző jelen levele.

Az a dolog lényege, hogy az építési telek legyen ritkaság, mert akkor drága

Vágó úr ugyan nem volt jelen ezen a lakossági fórumon, de Cserép János igen, aki a jelnlegi önkormányzati ciklusban a Szeretgom képviselője a testületben. A képviselőtől megtudtuk, hogy Esztergomnak elővételi joga volt a 2 hektáros területre, de nem élt vele. Erről még Romanek Etelka polgármestersége alatt döntött a fideszes többségű képviselőtestület és a Pénzügyi Bizottság.
Az ellenzéki képviselő azt is elmondta, hogy már ekkor tudhatta a fideszes többség, hogy ezt a kempinget belterületbe tudják vonatni, mert befolyásuk van az ilyen döntésekre és az így keletkező hasznot nem akarták az önkormányzatnál realizálni, hanem magánemberként szerették volna zsebre tenni.
Egyébként a jegyző által idézett lakossági fórumon egyedül Cserép János kérdezett rá arra, hogy mi indokolja azt, hogy a köztes területeket nem tervezik belterülbe vonni.

A jegyző levelében arra hivatkozott, hogy Vágó úr nem kérte a belterületbevonást, holott erre módja lett volna. Mivel kettősállampolgár, így gyakran tartózkodik külföldön, ebből adódóan nem tartozik kedvenc időtöltései közé, hogy az esztergomi önkormányzat ténykedését figyelje, főleg azért nem, mert normál esetben azt lehetne feltételezni, hogy az becsületesen, tisztességesen, pártatlanul és független módon jár el. Esetünkben – a jelek szerint – nem ez történt!

 

Szent Miklós telkek is lehettek volna...

Ha az önkormányzat nagyvonalúan nem mond le az elővásárlási jogáról, akkor a potompénzért hozzájutott területre felhúzhattak volna társasházakat vagy fecskeházakat esetleg értékesíthette volna az önkormányzat CSOK-telkekként parcellázás után. Önkormányzati telkek, amelyekre felhúzhattak volna társasházakat az éppen elinduló kisgyerekes családoknak, fecskeházakat is építhettek volna rá vagy CSOK-telkekként értékesíthették volna.
Bármi jobb lett volna, mint lemondani a város nevében és nem nem város javára építeni/fejleszteni valamit. - tette hozzá Cserép János


 

Kommentek

h i r d e t é s