h i r d e t é s

Vajon Európa és Amerika meghallgatja Kissingert?

Olvasási idő
4perc
Eddig olvastam
a- a+

Vajon Európa és Amerika meghallgatja Kissingert?

2022. március 01. - 10:30

"Az Ukrajnáról szóló NYILVÁNOS vita a konfrontációról szól. De vajon tudjuk-e, hová megyünk?" - vélekedik Henry Kissinger

Henry Kissinger - Forrás: Portfolio.hu

Életem során négy olyan háborút láttam, amely nagy lelkesedéssel és köztámogatással kezdődött, és mindegyiknek nem tudtuk, hogyan kell véget érni, és amelyek közül háromtól egyoldalúan kivonultunk.

A politika próbája az, hogy hogyan végződik, nem pedig az, hogy hogyan kezdődik.Az ukrán kérdést túl gyakran leszámolásként állítják be: vajon Ukrajna csatlakozik-e a Kelethez vagy a Nyugathoz.

De ha Ukrajna túl akar élni és virágozni akar, akkor egyik oldalnak sem szabad előőrsének lennie a másikkal szemben, hanem hídként kell működnie közöttük.

Oroszországnak el kell fogadnia, hogy Ukrajnát szatellit státuszba kényszeríteni, és ezáltal Oroszország határait ismét elmozdítani, arra ítélné Moszkvát, hogy megismételje az Európával és az Egyesült Államokkal szembeni önbeteljesítő, kölcsönös nyomásgyakorlási ciklusait.

A Nyugatnak meg kell értenie, hogy Oroszország számára Ukrajna soha nem lehet csak egy idegen ország. Az orosz történelem az úgynevezett Kijev-Rusban kezdődött.

Az orosz vallás onnan terjedt el. Ukrajna évszázadok óta Oroszország része, és történelmük azelőtt összefonódott.

Az orosz szabadságért folytatott legfontosabb csaták némelyike, kezdve az 1709-es poltavai csatával, Ukrajna földjén vívták.

A Fekete-tengeri Flotta – Oroszország földközi-tengeri erőkivetítő eszköze – hosszú távú bérleti szerződés alapján a krími Szevasztopolban található.

Még az olyan híres disszidensek is, mint Alekszandr Szolzsenyicin és Joseph Brodszkij ragaszkodtak ahhoz, hogy Ukrajna az orosz történelem, sőt Oroszország szerves része.

Az Európai Uniónak fel kell ismernie, hogy a bürokratikus késleltetése és a stratégiai elem belpolitikának való alárendelése Ukrajna Európához fűződő kapcsolatáról folytatott tárgyalások során hozzájárult ahhoz, hogy a tárgyalás válsággá változzon.

A külpolitika a prioritások megállapításának művészete.

Az ukránok a döntő elem.

Egy összetett történelemmel és poliglott összetételű országban élnek.

A nyugati rész 1939-ben került be a Szovjetunióba, amikor Sztálin és Hitler felosztotta a zsákmányt.

A Krím, amelynek lakosságának 60 százaléka orosz, csak 1954-ben lett Ukrajna része, amikor Nyikita Hruscsov, születése szerint ukrán állampolgár ítélte oda a kozákokkal kötött orosz megállapodás 300. évfordulója alkalmából.

A Nyugat nagyrészt katolikus; a kelet nagyrészt orosz ortodox.

A Nyugat ukránul beszél; a kelet főleg oroszul beszél.

Ukrajna egyik szárnyának minden kísérlete arra, hogy uralja a másikat – ahogy az eddig is történt – végül polgárháborúhoz vagy szétváláshoz vezet. Ha Ukrajnát a kelet-nyugati konfrontáció részeként kezelnénk, az évtizedekre elvetné a lehetőséget arra, hogy Oroszországot és Nyugatot – különösen Oroszországot és Európát – egy együttműködő nemzetközi rendszerbe vonják be.

Ukrajna mindössze 23 éve független; korábban a 14. századtól valamiféle idegen uralom alatt állt.

Nem meglepő, hogy vezetői nem tanulták meg a kompromisszum művészetét, még kevésbé a történelmi perspektívát.

A függetlenség utáni Ukrajna politikája egyértelműen bizonyítja, hogy a probléma gyökere az ukrán politikusok azon törekvésében rejlik, hogy először az egyik, majd a másik frakció által rákényszerítsék akaratukat az ország ellenszegülő részeire.

Ez a Viktor Janukovics és legfőbb politikai riválisa, Julija Timosenko konfliktusának lényege.

Ukrajna két szárnyát képviselik, és nem voltak hajlandóak megosztani a hatalmat.

Az Egyesült Államok bölcs politikája Ukrajnával szemben az ország két része közötti együttműködési módot keresné.

A megbékélést kell keresnünk, nem egy frakció uralmát.

Oroszország és a Nyugat, és legkevésbé a különböző ukrajnai frakciók nem ennek az elvnek megfelelően jártak el.

Mindegyik rontott a helyzeten. Oroszország nem tudna katonai megoldást előírni anélkül, hogy elszigetelné magát egy olyan időszakban, amikor számos határa már most is bizonytalan.

A Nyugat számára Vlagyimir Putyin démonizálása nem politika; ez egy alibi annak hiányára.

Putyinnak rá kell jönnie, hogy bármilyen sérelme is legyen, a katonai kényszerek politikája újabb hidegháborút eredményez.

A maga részéről az Egyesült Államoknak el kell kerülnie, hogy Oroszországot aberránsként kezelje, hogy türelmesen megtanítsa neki a Washington által megállapított magatartási szabályokat.

Putyin komoly stratéga – az orosz történelem alapjain.

Az amerikai értékek és a pszichológia megértése nem az erőssége.

Az orosz történelem és pszichológia megértése sem volt az amerikai döntéshozók erős oldala.

Minden oldal vezetőjének vissza kell térnie az eredmények vizsgálatához, nem pedig a testtartásban versenyezni.

Íme az én elképzelésem egy olyan eredményről, amely összeegyeztethető minden oldal értékeivel és biztonsági érdekeivel:

  • Ukrajnának jogában áll szabadon megválasztani gazdasági és politikai társulásait, beleértve az Európát is.
  • Ukrajnának ne csatlakozzon a NATO-hoz, ezt az álláspontot hét évvel ezelőtt foglaltam el, amikor legutóbb szóba került.
  • Ukrajna szabadon hozhat létre bármilyen kormányt, amely összeegyeztethető népe kifejezett akaratával.

A bölcs ukrán vezetők ezután a megbékélés politikáját választanák országuk különböző részei között.

Nemzetközi szinten Finnországéhoz hasonló álláspontot kell követniük.

Ez a nemzet nem hagy kétséget heves függetlensége felől, és a legtöbb területen együttműködik a Nyugattal, de óvatosan kerüli az Oroszországgal szembeni intézményes ellenségeskedést.

Nem egyeztethető össze a fennálló világrend szabályaival, hogy Oroszország annektálja a Krímet.De a Krím-félsziget és Ukrajna kapcsolatát kevésbé megterhelő alapokra kell helyezni.

Ennek érdekében Oroszország elismerné Ukrajna szuverenitását a Krím felett.

Ukrajnának meg kell erősítenie a Krím autonómiáját a nemzetközi megfigyelők jelenlétében tartott választásokon.

A folyamat magában foglalná a fekete-tengeri flotta szevasztopoli státuszával kapcsolatos kétértelműségek megszüntetését.

Ezek elvek, nem előírások. A régiót ismerő emberek tudják, hogy nem mindegyik fog ízleni minden fél számára.

A teszt nem az abszolút elégedettség, hanem a kiegyensúlyozott elégedetlenség.

Ha ezeken vagy hasonló elemeken nem sikerül valamilyen megoldást elérni, akkor a konfrontáció felé sodródás felgyorsul.

Ennek hamarosan eljön az ideje.

 

Henry Kissinger 1973 és 1977 között volt külügyminiszter, a 2. világháború után pedig német bevándorló volt az Egyesült Államokban.

A cikk először a Washington Postban jelent meg.


Kommentelne? Kattinson ide!

h i r d e t é s