h i r d e t é s

Sorskérdés Magyarország és benne valamennyi magyar állampolgárok számára!

Olvasási idő
3perc
Eddig olvastam

Sorskérdés Magyarország és benne valamennyi magyar állampolgárok számára!

2021. május 13. - 12:09

 

A 2022 évi országgyűlés képviselő és miniszterelnök jelölt állítás és választás igazi tétje nem az, hogy kiből milyen nagy ember lehet, miként az sem, hogy melyik párt, milyen pozíciókat kaparinthat meg a hatalomban.

A 4. Magyar Köztársaság kikiáltása, az új alkotmány megalkotása, a jogállami normák helyreállítása, az Európai Unió értékeinek, az állampolgárok jogainak, kötelességeinek, élet- és vagyonbiztonságának és további néhány kiemelten védendő érték alkotmányos garanciával történő biztosítása sorskérdés a magyar állampolgárok számára.

Ezért kérjük a pártok elnökeit, vezető tisztségviselőit, a jogásztársadalom tagjait, a választók bizalmából bármely területen és szinten tevékenykedő közszereplőket, művészeket, a média szereplőit, a véleményformálókat, és a választásra jogosult magyar állampolgárokat, hogy a „Felkelő NAP” Mozgalom által jegyzett Magyar Alkotmányozási Charta  2021 – 2022 című dokumentum aláírásával kötelezzék el magukat a népfelség érvényesülése mellett! Támogató aláírásra a felkelőnap.hu oldalon van lehetőség >>


A képre kattintva elérhető a weboldal, amelyen az aláíráshoz le kell görgetni a lap aljára.

A tét az, hogy a Magyar Nemzet, Magyarország, közös hazánk milyen irányba halad tovább!

A demokratikus pártok összefogtak és elfogadtak egy értéknyilatkozatot az egymással szembeni szövetség garanciájaként. Itt az idő a választókkal is szövetségre lépni! Hibás az a nézet, még ha sok „neves” személyiség mondja is, hogy a választók és a jogásztársadalom többsége kész segíteni a demokratikus értékek melletti elkötelezettséget hangoztató pártoknak. A segítség szó itt nem helyén való. Mindössze nagyfokú elvi tisztánlátással és szilársággal minden szereplő éljen a jogaival és kötelességével. A választó éljen/élhessen normaadó, a pártok integráló és programadó szerepével, a jogásztársadalom e két szereplő által megfogalmazott törekvések alkotmányba, jogi formába öntésével.

Minden párt-, és kormányprogram, szép szó és ígéret, – hangozzék el bármely magát demokratikus értékek mellett elkötelezettnek és európai szellemiségűnek nevező párt, vagy akár civil formáció vezetőjének, tisztségviselőjének, jelöltjének a szájából – puszta szóvirág marad,  beleértve az összefogást is, mindaddig, amíg nem igénylik a választók érdemi, cselekvő részvételét saját sorsuk – és ezáltal az ország sorsának alakításában. 

A Charta alapdokumentuma a Nemzeti Alkotmányozási Programnak (NAP-nak). A NAP pedig  azt a követelményt támasztja, hogy minden párt, önmagát alkotónak tekintő szervezett közösség – legyen az szakmai, önkormányzati, tanulmányi, érdeklődési körön alapuló, egy-egy ügy mellett kiálló utcai vagy internetes közösség,  szervezet – véleményével, és javaslataival tagjai mind szélesebb körének bevonásával vegyen részt az alkotmányozási folyamatban. Szerveződjenek vitakörök, a közbeszédet foglalja el végre az alkotás, a jövőbe nézés és annak alkotmányos garanciái.

Ez nem jelenti azt, hogy ne kellene birálni a jelent, szembenézni a múlttal! Annak is, és a számonkérésnek is eljön az ideje. Eljön! –  de csak akkor, és csakis akkor, ha a választásokat megelőző időszakban az alkotmányozási folyamatban, ki ki a maga szerepének megfelelően, – és nem a nép feje fölött – kellő elszántsággal, bátorsággal és őszintén, nyíltan, és átláthatóan végzi a dolgát. Mi néhány napon belül javaslatot teszünk arra, hogy miként bontakoztatható ki valós társadalmi párbeszéd, minek révén becsatornázódnak  a mindennapok követelései is a születendő, majdan tisztelhető új alkotmányba.

Ehhez azonban először látni kell a Charta fogadtatását, elfogadottságát!

„Felkelő NAP” Mozgalom szerkesztőség

 


A CIVILHETES a Magyar Alkotmányozási Charta  2021 – 2022 című dokumentum szövegét teljes terjedelemben közli és felkéri olvasóit annak támogatására és megosztására.

A dokumentumot ide kattintva töltheti le


 

Kommentek

h i r d e t é s

h i r d e t é s