h i r d e t é s

Hogy üresedik ki a hit, válik legendává, divattá, majd elvész

Olvasási idő
2perc
Eddig olvastam

Hogy üresedik ki a hit, válik legendává, divattá, majd elvész

2020. március 27. - 19:27

 

Egy hit akkor veszti el értékét, válik üressé, ha négy dolog következik be:

1. Ha nagy akar lenni. Minden, ami nagy akar lenni és el akar hatalmasodni, hegemóniára, uralomra tör, az elvész. Erre számos eset van a történelemben. A dominancia, felsőrendűség mindig végzetes és múlandó. Ha ez a vágy beszennyez egy gondolatot, akkor a gondolat is elvész:

Vagy tán nem járnak a Földön és látják, mi volt beteljesülése azoknak, kik előttük voltak? Ők fölöttük álltak erőben, művelték a Földet és nagyobb számban lakták azt be, mint ahogy (ezek) belakják. Eljöttek hozzájuk Prófétáik a bizonyságokkal, s nem Allah volt, Ki elkárhozta őket, hanem önmagukat kárhozták el. (Korán 30:9)

2. Ha hősök eposzává, csodák hirdetőjévé, legendák gyűjteményévé válik. Ha egy hit keveredik az emberi elmét jobban foglalkoztató populáris elemekkel, mondanivalója fokozatosan elvész és maga is populárissá válik:

Ha felolvassák nekik Áyáinkat, mondják: „Bizony, mi hallottuk (ezt korábban). Ha akarnánk, mi is mondanánk olyat, mint ez. Ez nem más, mint az elődök meséi.” (Korán 8:31)

3. Ha az atyák nyomdokait követik és nem lépnek tovább. Az atyákat, elöljárókat tisztelni kell, de igazságuk, csak az ő korukban volt tanítás. Ha rögzülünk egy adott kor és hely tanításához, mely emberhez és nem Istenhez kötött, abból hagyomány, esetleg babona válik, ami messze esik a hit eredeti céljától. A mi feladatunk nem a vak követés, hanem elemzés. Fel kell fedeznünk, mi Isten szándéka? Mi lett volna, ha Ábrahám (béke reá) nem lép tovább és leragad atyái asztrológiai jövendöléseinél? Mi lett volna, ha Mohamed (béke reá) Quraish törzsének pogány hitetlenségét viszi tovább? Ők próféták és életük útmutatás, arra, hogy illesszük be a hitet életünkbe helyhez és időhöz alkalmazkodva. Vegyük észre azt, hogy ma az Iszlám legnagyobb hirdetőinek egyike-másika visszatért a Dzsahiliya korába és azt hirdeti Iszlám címszó alatt, amit az Iszlám tilt. A hit egyéni gondolkodást, elemzést igényel a Korán alapján:

Mi több! Mondják: „Atyáinkat egy rítust követve találtuk és mi az ő nyomdokaikban haladunk10.” (Korán 43:22)

4. Ha divat lesz a hitből. Ha felkapottá és nem értetté válik. Ha showbiznisz elemeivel teszik „fogyaszthatóvá és eladhatóvá”. Mert ekkor nem a gondolkodásra ösztönzés a cél, hanem az eladás, ami lehet üzleti és lehet politikai vállalkozás, manipuláció:

Ó, kik hisznek! Azok közül, kiknek már eljött az Írás előttetek, majd vallásotokat nevetség tárgyává, játékká teszik és a hitetleneket, ne vegyétek oltalmazóul. Őrizkedjetek Allahtól, ha hívők vagytok. (Korán 5:57)

Címkék: 

 

h i r d e t é s