h i r d e t é s

Az Unhack Democracy előzetes jelentése a szavazatszámlálók beszámolói alapján

Olvasási idő
4perc
Eddig olvastam
a- a+

Az Unhack Democracy előzetes jelentése a szavazatszámlálók beszámolói alapján

2022. április 21. - 15:25

Továbbra is erőteljes a választási klientúra- és függőségi viszonyrendszer jelenléte a szavazóhelyiségben a választás napján

Közel 600 pártdelegált és önkormányzati választott szavazatszámláló bizottsági tag beszámolója alapján a leggyakoribb visszaélési formák, mint például az illegális mozgósítás, a láncszavazás és a mozgóurnás szavazók befolyásolása, valamint a szavazás titkosságának megsértése a 2022-es választáson is mérhetőek.

A 2018 óta ez az ötödik, az Unhack Democracy a választások tisztaságáért küzdő pártfüggetlen szervezet által vizsgált választás és az első online felmérés amiben kormánypárti önkormányzatok által választott tagok is részt vettek. A hatpárti 20K mozgalom ugyan sikeresen tudott az Unhack Democracy és más civil szervezet több éves munkájára és kampányaira az összellenzék támogatásával rácsatlakozni, amivel az ellenzéki pártok országosan frissíteni tudták a szavazatszámlálói adatbázisukat, azonban az Unhack Democracy korábbi felméréseihez hasonlóan a megkérdezettek 16 százaléka számolt be arról, hogy az általa észlelt csalásgyanús eseteket, mint például a szavazók befolyásolását, a szavazatvásárlást, az illegális mozgósítás gyanúját, és a szavazás titkosságának megsértését nem jegyzőkönyveztették.

Pozitív változás, hogy jelentősen csökkent az adminisztrációs hibák előfordulása, hogy a delegált SZSZB tagok átlagéletkora 55+ évről 35-44 évre csökkent, és, hogy a választásba vetett bizalom 2018-hoz képest a duplájára nőtt

Az  eredmények számokban:

  • Az összes megkérdezett (delegált és választott SZSZB tag) 7 százalékánál merült fel a láncszavazás gyanúja, ami összesen  23 esetet jelent. 
  • A megkérdezett delegált tagok közel 5 százaléka számolt be illegális mozgósításról. 2022-es parlamenti választás során a titkos szavazás alapelve rendszerint sérült. 
  • A megkérdezett delegált tagok 11,5 százaléka számolt be arról, hogy több mint 10 esetben több felnőtt tartózkodott úgy a fülkében, hogy a választó nem kért segítséget. 
  • A választott tagok közel 10 százaléka 2 és 5 közé teszi ezen esetek számát, további 6 százalékuk pedig 5 és 10 közé. 
  • Kiugró adatokat tapasztaltunk a mozgúrnázás közbeni rendellenességek tekintetében. 

  • A megkérdezett delegáltak közel 15 százaléka válaszolta azt, hogy mozgóurnázás közben észlelt a választóra tett nyomásgyakorlást.

Ezt támasztja alá a TASZ a Tiszta szavazás koalícióval, aminek köszönhetően, 10megyében több száz aktivista volt jelen a választás napján a szavazóhelyiségeken kívül, hogy választások tisztaságát felügyelje és ennek keretében mind a 10 megyébenszereztek bizonyítékot csalásgyanús esetekről. A TASZ szerint „A csalásokkal ésvisszaélésekkel szembeni jogi fellépésre alkalmatlan a jogi környezet és azintézményrendszer. Ezekkel szemben érdemi fellépést vagy vizsgálatot nemvárhatunk.” Az Unhack Democracy továbbra is fontosnak tartja, hogy a rendellenességek és csalásgyanús eseteket jegyzőkönyvezzék a szavazatszámlálók, hiszen ennek hiánya torzítja választás tisztaságáról alkotott képet.

Ugyan a szavazatszámlálók az előző évekhez képest felkészültebbek voltak, hiszen amegkérdezett delegáltak 95 százaléka a Helyi Választási Irodák által az eskütétellelegyidejűleg megtartott oktatáson kívül a civilek és a 20K tananyagait is elvégezték,azonban a megkérdezett SZSZB tagoknak továbbra is hiányosak az ismereteik arról, hogy az SZSZB-nek és a jegyzőkönyvvezetőnek milyen jogkörei és kötelezettségei vannak. 

Sajnálatos azonban, hogy több civil szervezet, beleértve az Unhack Democracy-t is azt tapasztalta, hogy a hatpárti 20K kezdeményezés részben intellektuális kisajátítás által, a civil szereplők eddigi munkáját és erőforrásait felhasználva úgy készített, szakmailag több szempontból is megkérdőjelezhető tananyagot és toborzott SZSZB tagokat, hogy az érintett civil szervezeteket és azok szakmai javaslatait teljes mértékben figyelmen kívül hagyta. Ugyan az ellenzéki szavazatszámlálás ezzel együtt is összességében sikeresnek tekinthető, azonban a 20K hatpárti mozgalom tevékenysége és kommunikációja aggályokat vet fel az ellenzéki pártok a civilekhez való viszonyulásában

Az Unhack Democracy úgy véli, hogy az nem megállapítható, hogy a rendellenességek és visszaélések milyen mértékben befolyásolták a 2022-es parlamenti választás eredményét, de bizonyos, hogy szükséges a választási klientúra rendszer elleni határozottabb fellépés, annak érdekében, hogy a legkiszolgáltatottabb választók szabad akarata is érvényesülni tudjon. Mivel jelentős eltérés mutatkozik a delegált és a választott tagok megítélése és tapasztalatai között, a szervezet fókuszcsoportos interjúk szükségességére hívja fel a figyelmet.

A választások tisztasága közös ügyünk, ezért kell közösen fellépnünk a tisztességesfeltételek és egy igazságosabb választási rendszerért. Továbbá be kell vezetni a független civil választási megfigyelést, amit eddig az EBESZ minden jelentésében megfogalmazott az ajánlásai között az első 1998-as missziója óta.

Az előzetes vizsgálati eredményt itt lehet elolvasni. 

 

UNHACK DEMOCRACY

European Platform for Democratic Elections (EPDE) szervezet tagja, amihez olyancivil választási megfigyelők tartoznak, mint az ukrán OPORA vagy a belarusz VIASNA. Az Unhack vizsgálataira az EBESZ 2022-es igényfelmérő missziójának értékelésében is hivatkozott. 


Kommentelne? Kattintson ide!