h i r d e t é s

A tanítóképzés és a pedagóguspálya aktuális kérdései és kihívásai

Olvasási idő
3perc
Eddig olvastam

A tanítóképzés és a pedagóguspálya aktuális kérdései és kihívásai

2018. november 19. - 19:57

 

Konferencia beszámoló.

Pedagógus konferenciát szervezett Esztergomban A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János Tanárképző Központja 2018 november 16-án. A szakmai rendezvény középpontjában a köznevelés és a felsőoktatás minden szintjének gyakorlati és képzési-elméleti háttere párhuzamosan szerepelt.

Az egész napos szakmai programnak a Pázmány esztergomi épülete, a Iohanneum adott otthont. A reggeli regisztrációt követően Dr. Nemesi Attila tanulmányi dékánhelyettes köszöntő beszédével kezdődött a konferencia, majd négy plenáris előadás hangzott el a délelőtt során. 

Elsőként Dr. Kaposi József István egyetemi docens, az EKE-OFI tudományos tanácsadója előadásában vázolta a demokráciára nevelés aktuális kérdéseit, ismertetve az ezzel kapcsolatos tudományos kutatócsoport legfrissebb kérdőíves felmérésének eredményeit. 

Másodikként Csájiné Knézics Anikó, a Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium mesterpedagógusa Megtartva és megújítva, állandó értékek – megújuló módszerek című gondolatébresztő előadását hallhatták az érdeklődők, amelyben a huszonegyedik századi technikai eszközök és a hagyományos pedagógiai módszerek egyensúlyának megtalálását tűzte ki célul.

Harmadikként Fehérvári Krisztina, az Új Nemzedék Központ alprojektvezetője tartott előremutató előadást a tehetséggondozás lehetőségeiről és az ezzel kapcsolatos állami szerepvállalásról.

A plenáris ülésszakaszt Dr. Szőke-Milinte Enikő egyetemi docens, a konferenciát szervező PPKE VJTK megbízott intézetvezetője zárta innovatív értekezésével. A Z és α generációk új megismerési és tanulási stratégiáinak bemutatása után a Tanulási környezetek 21. Századi megváltozott iskolai helyzetét és lehetséges alternatíváit mutatta be.

A délutáni program szekcióelőadásokkal folytatódott összesen hét szekcióban, melyek témái a következők voltak: Óvodapedagógia és tanítóképzés, A tanítóképzés története, Tanítás- és tanulásmódszertan (két alszekcióban), Tanítóképzés és mentorálás, valamint Tanárképzés (szintén két alszekcióban). A változatos és egytől-egyig érdekfeszítő előadások közül nehéz szelektálni a konferencia témáinak ismertetésében, ezek egytől-egyig részét képezik a konferenciaelőadások kutatásaiból készülő tanulmánykötetnek, melyet a Pázmány Vitéz János Tanárképző Központja ad ki.

A teljesség igénye nélkül tehát olyan különleges előadások is elhangzottak, mint A japán oktatási rendszer, Az izraeli oktatás lehetőségei és kihívásai, A kéttanáros modell gyakorlati megvalósítása az oktatásban, A szexuális nevelés helye a tanárképzésben, Az élőszavas mesemondásra épülő interaktív népmesefeldolgozás, vagy Az idegennyelv-oktatás Magyarországi hatékonysága.

Résztvevő Felsőoktatási Intézmények:

 • Apor Vilmos Katolikus Főiskola
 • Debreceni Egyetem BTK Nevelés és Művelődéstudományi Intézet
 • Eszterházy Károly Egyetem Neveléstudományi Doktori Iskola
 • Eötvös Lóránd Tudományegyetem BTK
 • Károli Gáspár Református Egyetem
 • Nyíregyházi Egyetem
 • Miskolci Egyetem BTK Tanárképző Intézet
 • Pécsi Tudományegyetem KPVK
 • Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola
 • Széchenyi István Egyetem, Apáczai Csere János Kar
 • Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK Vitéz János Tanárképző Központ

Résztvevő Köznevelési Intézmények:

 • Árpádházi-Szent Erzsébet Középiskola, Óvoda és Általános Iskola
 • Dorogi Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti iskola
 • Győri Tánc-és képzőművészeti Általános Iskola
 • Marianum Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium
 • Nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskola
 • Újlaki Általános Iskola
 • Pécsi Hajnóczy József Kollégium
 • Zuglói Benedek Elek Óvoda és Általános Iskola

További pedagógiával foglalkozó résztvevő Intézmények:

 • Családpedagógiai Egyesület
 • Déri múzeum
 • Little Star Magánóvoda
 • Oktatási Hivatal
 • Petőfi Irodalmi Múzeum

Köszönjük szépen minden résztvevő hozzájárulását a konferencia szakmai munkájához! Bízunk benne, hogy második alkalommal megrendezett esztergomi Pázmányos konferenciánk és a készülő harmadik tanulmánykötet hozzájárulhatnak a pedagógushivatás körüli tudományos diskurzus előre mozdításához és a felmerülő problémák orvoslásához.

Külön köszönet illeti a Pázmány VJTK oktató munkatársait:

 • Dr. Gombocz Orsolya egyetemi docens, 
 • Horváth Mariann egyetemi tanársegéd, 
 • Dr. Juhász Márta egyetemi adjunktus, 
 • Dr. Kormos József habil. egyetemi docens, 
 • Dr. Kaposi József habil. Egyetemi docens, 
 • Miklós Ágnes Kata főiskolai tanár, 
 • Dr. Tölgyessy Zsuzsanna egyetemi adjunktus, 
 • Dr. Szőke-Milinte Enikő egyetemi docens, 
 • Dr. Varga Andrea Egyetemi adjunktus, 
 • És három fiatal kutatóját, Dalmadi Anna, Dallman Kristóf és Fodor Richárd Pázmányos hallgatókat.

 


 

Kommentek

h i r d e t é s