h i r d e t é s

A nap kikerekedik

Olvasási idő
6perc
Eddig olvastam

A nap kikerekedik

2020. június 02. - 16:01

 

A tudomány ma igazolja ezt: a Nap kikerekedik és a Föld megsemmisül

Korán 81:1-14

Csodálatos leírás a Föld megsemmisüléséről:

Mikor a Nap kikerekedik, (Korán 81:1)

Eljön az idő, amikor a jelenleg megszokott folyamatok megszűnnek a természetben. A lélek csak saját meggyőződésére támaszkodhat tetteinek megítélésekor. A megszokott világ szertefoszlik és csak a lélek marad egymaga, melynek a Feltámadáskor ki kell állnia magáért. Az Ítélet Napján egész élettörténete feltárul, kiterítik elé a tekercset, amely tartalmazza dolgait.
Összesen tizenkét feltétel bekövetkezésére kell várni két hatos csoportban. Az első hat a külső fizikai világunkban beteljesülő változásokra utal. 1. A legalapvetőbb tényező a Nap, ami fizikai világunk meghatározó eleme. Világosság, hő, elektromos és mágneses sugárzás stb. kötődik hozzá. A Nap vörös Óriássá válik és felemészti a rendszert önmaga körül.

Mikor a csillagok kihunynak, (Korán 81:2)

A Nap után a csillagok relatív állandósága is megszűnik. Eddig utat mutattak a vándornak, megoldást nyújtottak tudósnak. Fényük kihuny és átadják állandóágukat a múlandóságnak.

Mikor a Hegyek szertefoszlanak (akár a délibáb), (Korán 84:3)

A minket körbevevő „szilárd hegyláncok” a stabilitás jelképei voltak. Egy csapásra szertefoszlanak és délibábbá lesznek.

Mikor a vemhes tevetehenek magukra hagyatnak,(Korán 81:4)

Az Arab költészetben és az Arabok állatszeretetében a teve kiemelt helyet kap. A tevék között is a legbecsesebb tulajdon, vagy ajándék a vemhes tevetehén volt, amire különös gondot fordítottak, elkényeztették. Az élet végét jelzi az elhagyott vemhes tevetehenek bolyongása.

Mikor a vadak összegyűlnek (emberlakta övezetben), (Korán 81:5)

Normál esetben a vadállatok félnek egymástól, de legfőképpen az emberektől tartanak. Az élet végét mutatja szokásaik megváltozása, emberektől való félelmük megszűnése és lakott településeken való megjelenésük, együttélésük.

Mikor az óceánok megemelkednek, (Korán 81:6)

Az Óceánok kilépnek medrükből, szintjük megemelkedik, és lakott településeket öntenek el. Azok az arányok és egyensúlyok, melyeket a mai fizikai világról felállítottunk, mind felborulnak.
A fennmaradó hat (7-12) jel az Új Világról szól, melyben a jelenlegi világ képtelenségeit kiszűrik, nem lesznek.

Mikor a lelkeket csapatokba gyűjtik, (Korán 81:7)

Jelen világunkban, a megpróbáltatás időszakában a jó keveredik a rosszal, a tudás a tudatlansággal, a hatalom a zsarnoksággal stb. Az Új világban az igazi értékek külön lesznek az értéktelenségektől, hiábavalóságoktól és nem lesz olyan elem, ami a harmóniát zavarná.

Mikor a leánygyermeket arról kérdezik- (Korán 81:8)

Mely bűnért öletett meg? (Korán 81:9)

Világunkban tanúi vagyunk a bűnnek, szomorúságnak, igazságtalan szenvedésnek, ártalmatlan életek feláldozásának úgy, hogy ezeknek semmi nyoma nem marad, következménye nincs. Ennek kirívó példája a Quraish által követett gyermekáldozat kultusz. Az Új Világban mindent számon tartanak.

Mikor a lapokat szélesre tárják, (Korán 81:10)

A cselekedetekről szóló feljegyzés, jó és rossz, ki lesz terítve és mindenki láthatja.

Mikor az Eget lerántják, (Korán 81:11)

Éppen úgy, mint amikor megnyúzzák az állatot és belső szervei tisztán látszódnak, nincs külső burok, ami ezt meggátolná, a lelkek ennyire csupaszon fogják magukat mutatni.

Mikor a Pokol tüze belobban, (Korán 81:12)

A Pokol lángja belobban, és szörnyű izzásba kezd, hevesebben, mint bármely más tűz.

Mikor a Kert közelbe ér, (Korán 81:13)

Látótérbe kerül a Kert és egyre közeledik, „közelbe hozzák”.

(Akkor majd) megtudja a lélek, mit készített elő. (Korán 81:14)

Eljutottunk a következtetésig. A lélek beteljesedésének összes feltétele összeállt: „az ember szembesül azzal, mit előreküldtek kezei.”

Nézzük, mint mond a tudomány:

Forrás: Universe Today, 31. 01. 2008
Módosítva: 9 May , 2016
by Matt Williams

5.4 milliárd év múlva a nap elérkezik evolúciójának Vörös Óriás fázisába. Ez akkor következik be, amikor a kéregből minden hidrogén elfogy, a termelődött közömbös hélium instabil lesz, és saját tömegébe zuhan. A belső sűrűség növekedés a kéregben felmelegedést hoz létre, ami a Nap külső burkának tágulását eredményezi.

A ma elfogadott csillagfejlődési elméletek szerint a Naphoz hasonló csillagok, miután magbeli nukleáris üzemanyaguk adott részét elfogyasztották, jelentős méretnövekedésen mennek át, s egy időre vörös óriásokká válnak. A becslések szerint a Nap esetében ennek az lesz az eredménye, hogy felfúvódó központi csillagunk kiterjedő légköre az összes belső bolygót elnyeli majd. Érdekes adalék az ember pszichológiájához, hogy bár csak évmilliárdok múlva fog bekövetkezni, a beláthatatlan messzeségbe vesző folyamat esetenként mégis jobban izgat bennünket, mint a nem túl távoli jövő néhány, ránk, vagy a közeli utódainkra nézve sokkal nagyobb következményekkel járó egyéb eseménye.

Az egyszerű becslések ugyan valóban azt mutatják, hogy a Nap mérete még a Mars pályájáét is meg fogja haladni, a képet azért néhány egyéb szempont figyelembe vételével árnyalni kell. Az egyik legfontosabb ezek közül, hogy a Nap ezt az óriási méretet fejlődési útjának vége felé éri majd el, de addigra csillagszél formájában jelentős mennyiségű anyagot fog elveszíteni. Ahogyan növekszik, az anyagkiáramlás intenzitása is egyre nagyobb lesz. Az erős csillagszél hatására viszont a bolygók pályái elvesztik a mai stabilitásukat, s az égitestek, köztük a Föld, spirális pályán kifelé, a felfúvódó központi csillaggal ellentétes irányban kezdenek mozogni. Kérdés az, hogy melyik folyamat lesz a gyorsabb, a felfúvódás vagy a "menekülés".

A kérdés megválaszolására K. Schröder (University of Sussex) és R. Smith (Universidad de Guanajuato, Mexico) új, a Nap fejlődési útjának végső szakaszaira vonatkozó modellszámítást végeztek. Ennek eredményeként azt találták, hogy 7,59 milliárd év múlva, amikor a Nap eléri a vörös óriás állapotot, a csillagszél formájában történő anyagkiáramlás annyira felerősödik, hogy központi égitestünk mostani tömegének 67 százalékát elveszti, miközben maximális mérete a mostaninak 256-szorosa lesz. A felfúvódási folyamat első része csillagászati értelemben meglepően rövid idő alatt megy majd végbe, a Nap mindössze 5 millió év leforgása alatt kitölti a Merkúr pályájáig terjedő térrészt. Ezt egy 130 millió évig tartó szakasz követi, melynek során a magban a hélium égése termeli az energiát, miközben tovább táguló légköre előbb a Merkúrt, majd a Vénuszt is elnyeli. Mire a Föld is sorra kerül, a csillagszél már olyan intenzív lesz, hogy a Nap évente a földtömeg 8 százalékának megfelelő mennyiségű, 4,9 ⋅ 1020 tonna anyagot veszít.

A Föld élete azonban addig sem lesz eseménytelen. Bolygónk jelenleg a Nap ún. lakhatósági zónájának (habitable zone) kellős közepén foglal helyet. Ez az a térrész egy csillag körül, ahol az adott "pillanatban" a viszonyok kedvezőek az élet valamilyen formájának megjelenésére és folyamatos fennmaradására. Mai elképzelésünk szerint ez tipikusan olyan hőmérsékleti és nyomásviszonyokat jelent egy bolygón, ami lehetővé teszi, hogy a víz hosszú ideig folyékony halmazállapotban létezhessen. Schröder és Smith számításai szerint csillagunk 1 milliárd év múlva fogja elérni legforróbb állapotát, amikor felszíni hőmérséklete 5820 K lesz. Ez ugyan csak 50 kelvinnel nagyobb a mostani hőmérsékleténél, energia kibocsátása azonban mégis 26 százalékkal fogja meghaladni a mai értéket. Ennek következtében a földi óceánok el fognak párologni, s bolygónk gyakorlatilag újra olvadt állapotba kerül. Mire a Nap eléri a vörös óriás állapotot, a korábban vázoltak alapján a Föld már 1,5 csillagászati egységre lesz a középpontjától, de ez nem lesz elegendő a túléléshez. Mihelyt belekerül a csillag atmoszférájába, a sűrűbb gázban történő mozgás okán bekövetkező impulzusnyomaték-vesztés miatt a Föld kifelé tartó spirális mozgásából egy befelé spirálozó, a végső megsemmisülés felé vezető mozgás lesz. A megmaradt csonka bolygórendszer lakhatósági zónája áthelyeződik a mai Kuiper-öv területére, 49,4 és 71,4 csillagászati egység közé.

Érdekes, hogy ha a Föld pályája ma 15 százalékkal nagyobb lenne, akkor a számítások szerint bolygónk túlélhetné a Nap felfúvódását. Más kérdés, hogy ebben az esetben valószínűleg most nem elmélkedhetnénk ezekről a problémákról.

Címkék: 

 

h i r d e t é s