h i r d e t é s

A magyar nép elárulása! A Fidesz és személy szerint Orbán Viktor (Júdás) ősbűne a demokratikus alkotmányosság ellen!

Olvasási idő
4perc
Eddig olvastam
a- a+

A magyar nép elárulása! A Fidesz és személy szerint Orbán Viktor (Júdás) ősbűne a demokratikus alkotmányosság ellen!

2021. március 21. - 16:00

Második fejezet: 2020 -2021 -2022 sorsfordító évek … c. vitairat
A 2010-es országgyűlési választáson a győzelmét, ami a választásra jogosultak mindössze 33.7%-a úgy értelmezte, mint a magyar nemzet által véghezvitt sikeres forradalmat, amellyel a magyarok egy új rendszer, a Nemzeti Együttműködés Rendszere megalapításáról döntöttek.

  • A 64,38%-os részvétel mellett a Fidesz-KDNP a szavazatok 52,73%-ával kétharmados (68%), az alkotmányozáshoz is elegendő parlamenti többséget szerzett. A 2014-es országgyűlési választás még szembetűnőbb: 61,84% részvétel mellett a Fidesz- a szavazatok 44.9%-ával kétharmados (67%), parlamenti többséget szerzett, ami a választásra jogosultak mindössze 27,5%-a!

Kezdetét vette az un. Centrális erőtér kialakítása és megszilárdítása, az illiberális demokrácia "alapjainak lerakása" és kibontakoztatása, a törvénytelen törvénykezés, a közpénz magánpénzé válása, a "törvényesített" korrupció!

  • "Mi, a 2010. április 25-én megválasztott Országgyűlés képviselői, Isten és ember előtti felelősségünk tudatában, élve alkotmányozó hatalmunkkal, Magyarország első egységes Alaptörvényét a fentiek szerint állapítjuk meg. Legyen béke, szabadság és egyetértés." (OGY, jkv: Magyarország Alaptörvénye 2011. április 11. az MSZP és az LMP távollétében, a Jobbik ellentüntetésével. 262 igen, 44 nem, 1 tartózkodás. "(Hosszan tartó nagy taps a kormánypártok padsoraiban. A jobbikos képviselők egy-egy papírlapot mutatnak fel, amelyből a következő felirat olvasható ki: "Áruló nem leszek!")

Az 1989. évi rendszerváltó Alkotmányt, és annak 1990--es módosításait szükség és érdemi indoklás nélkül megtagadta; ugyanis ".az elfogadott törvény nem a korábbi (Fidesz-KDNP propaganda szerint un. Sztálinista, bolsevik, kommunista 1949 évi – szerk.) jogalkotásból következik, hanem "új lapot nyit a magyar nemzet történelmében (Nemzeti Kerekasztal Kereszti Csaba október 17-i felszólalása)

2011. április 11.-én (április 25.) rapid, a demokratikus alkotmányozás követelményét megszegve, még a megnevezésében is új Alaptörvényt fogadott el, majd később többször akár napi politikai célból, személyre szabva, egyéni képviselői indítvánnyal is módosított.

"Túl azon, hogy az Alaptörvényben az ideológiai semlegesség megbukott, a gyakorlatban két korábbi alaptétel sem érvényes már. Az alkotmány abszolút elsőbbsége a politikával szemben ellenkezőjére fordult; az alkotmányt 2010 óta napi politikai célok eszközének használják. A korábban igen erős hatalommegosztás helyébe pedig az abszolút igénnyel fellépő parlamenti szuverenitás lépett" (Sólyom László Az Alaptörvény díszkiadása Magyar Jog, 2016/9., 493-503. o)

A Fidesz valódi arcát a kereszténység maszkjával eltakarva, – KDNP-t bohózatba illő felemelésével – az Alaptörvénybe visszaállította az ideológiai elköteleződést, azaz a párt meghatározó, vezető szerepét. Az élcsapat pedig nem más, mint a Bibó kollégiumi "ősközösség" maradéka, – élen Orbán Viktorral!

Orbánnak a mértéktelen önimádatából és hatalomvágyából, személyisége lényegéből adódó devianciák mellett szembe kell néznie egy még súlyosabb fogyatékosságával, ami a tudatlanságából ered:

A centrális erőtér – ami egyébként nem ördögtől való fogalom – a szubszidiaritás egyidejű széles körű érvényesülése nélkül közösség és önpusztító diktatúra!

(lásd: önkormányzatok, szakszervezetek, civilszervezetek, egyes egyházak, hosszú a sora további autonómiák ellehetetlenítésének)

Az Alaptörvény önkényes beiktatásával és többszöri módosításával folytatólagosan elkövetett esküszegés, alkotmányos puccs történt és történik, fokozatosan erősödő terror van!

Rendszerszintű a korrupció, a közvagyon ingyenes átruházásaival a sikkasztás, a magántulajdon (magánnyugdíj; trafik; sikeres vállalkozók stb.) sérelmére elkövetett kifosztás, fenyegetéssel és zsarolással tulajdonosváltás, vagy elnyert lojalitás stb.

A jogállami működést felváltotta a sztálini típusú pártállami működés.

A köztársasági elnöki székbe, hatalmi ágak, a minisztériumok, külképviseletek, országos és megyei hatáskörű szervek, kulturális, tudományos, oktatási, művészeti intézmények és műhelyek, sportegyesületek és szövetségek, alapítványi kuratóriumok élére és testületei tagsága többségébe a pártelnök-kormányfő saját kádereit, a párt elit rokonságának tagjait ülteti, nevezi ki, ill. választatja be. Valamennyi területen szűkíti, vagy teljesen ellehetetleníti – akár testre szabott törvényalkotás erejével – az autonómiákat.

Az országgyűlési ülésezések, a sajtó-, vélemény- és szólásszabadság a demokratikus működés látszatának a fenntartását szolgálja.

Nemzeti tragédia felé sodródik Magyarország!

Megbocsájthatatlan mértékű milliók életminőségének romlása, a gyermekszegénység növekedése, a háború óta nem tapasztalt éhezés megjelenése.

Tömeges méretűvé vált a lakhatási válságban élők száma, a kivándorlás, az egyéni kiutak keresése, az ügyeskedés és megalkuvás, beletörődés, befelé fordulás, szorongás, félelem, depresszió, az elidegenedés, növekszik a megélhetési bűnözés, agresszió.

Mindezek leplezését szolgálja a statisztikák manipulálása, Kormány sikerpropagandája, a kormányzati szereplők – élükön a kormányfővel – és kiszolgálói kommunikációs terrorja.

A cikksorozat következő harmadik fejezete Alkotmányozási kényszer van! címmel jelenik meg a C7 Független Közéleti Magazinban és a felkelőnap.hu oldalán március 24.-én.


Kommentelne? Kattinson ide!

h i r d e t é s