h i r d e t é s

A hulladékszállítás is téma volt Esztergomban

Olvasási idő
2perc
Eddig olvastam

A hulladékszállítás is téma volt Esztergomban

2019. január 14. - 15:21

 

Rendkívüli testületi ülésen tárgyalták a hulladékszállítással kapcsolatban kialakult helyzetet a képviselők, az ülésen Juhász István, Stámusz Andrea és Sztojka Lajos nem tudott részt venni. 

A képviselők felhatalmazták az Eszköz Kft. ügyvezetőjét arra, hogy a Vertikál Zrt-vel egyeztetve olyan szerződést alkossanak, amely amellett, hogy biztosítja a zavartalan hulladékszállítást, egyben pedig nem érinti hátrányosan az önkormányzati tulajdonú céget. Mindemellett létrejött egy eseti bizottság, amelynek célja, hogy ne csak rövid távon, de hosszú távon is biztosítsa a közszolgáltatást.

Az ülésen három napirendi pontot tárgyaltak: a hulladékszállítás mellett az új piac építésével kapcsolatos Simor János utca 34. sz. alatti ingatlan egy részének (úgynevezett: fekete út) tulajdonjogának megszerzését, valamint a Mária Valéria Hotel új tulajdonosának kapcsolatos kérelmét: a Solva Property Ingatlanfejlesztő és Hasznosító Kft. a „Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció – szálláshelyek létesítése - Dunakanyar kiemelt turisztikai fejlesztési térségben” című pályázati kiíráshoz szükséges pályázat benyújtásához kérte az önkormányzat támogató kérését. Utóbbi két napirendet zárt ülésen tárgyalták a képviselők, ugyanakkor az előzetes napirendi pontok mellé további két pontot tárgyaltak a képviselők: a hulladékszállításhoz kapcsolódóan egy eseti bizottság felállításáról, valamint a Régió Televízió Esztergomot üzemeltető cég névhasználati kérelméről döntöttek a jelen lévő képviselők.

Romanek Etelka polgármester a hulladékszállítással kapcsolatos napirendi pont tárgyalását megelőzően részletesen ismertette a képviselőkkel a január eleje óta folytatott egyeztetéseket valamint a lakossági panaszokkal kapcsolatban a közterület-felügyelet által készített tájékoztatást a szemétszállítás ügyében. Az Esztergomi Köztisztasági Kft. (Eszköz Kft.) még az ülését megelőzően arról tájékoztatta a képviselőket, hogy a Vertikál Zrt által előkészített új szerződés az Eszköz Kft-t hátrányosan érintené, így a Kft. ügyvezetője a vitatott pontok módosítását kérte a Vertikál Zrt-től, a képviselő-testülettől pedig ezen döntése megerősítését, hiszen az Eszköz Kft. többségében az önkormányzat tulajdona.

Romanek Etelka polgármester és a képviselők egyöntetűen a mellett foglaltak állást, hogy továbbra is az Eszköz Kft. jelentheti a garanciát arra, hogy a korábbiakhoz megfelelő minőségben biztosítsa a hulladékszállítást, ugyanakkor ahhoz, hogy a két cég közötti szerződés aláírásra kerüljön szükséges, hogy az ügyben valamennyi érintett közösen egyeztessen. A rendkívüli ülésen és az azt megelőző bizottsági ülésen azonban csak az Eszköz Kft. képviselői jelentek meg, így a testület arról döntött, hogy a január 16-i, szerdai munkaértekezleten tisztázzák a felmerült kérdéseket és remélhetőleg szerint ekkor sikerül a valamennyi érintett fél számára elfogadható szerződést véglegesíteni. A képviselők egyben felhatalmazták az Eszköz Kft. ügyvezetőjét arra, hogy amennyiben sikerül időközben olyan szerződés-tervezetet készíteni, ami megfelel az Eszköz Kft. és az önkormányzat érdekeinek, azt az ügyvezető további képviselő-testületi hozzájárulás nélkül aláírhassa.

A hulladékszállítást érintő fenti, valamint egyéb felmerült problémák rendezése érdekében – a közvetetten önkormányzati tulajdonban lévő szemétátrakó üzemeltetése, a fennálló pénzügyi elszámolások rendezése – Romanek Etelka polgármester kezdeményezésére létrehoztak egy ideiglenes bizottságot Eck András, dr. Szerencsés Gergely és Vígh László képviselők részvételével, valamint képviselői javaslatra a bizottság tagjává választották Erős Gábor és Juhász István képviselőket is.


 

h i r d e t é s