h i r d e t é s

2017. szeptember 23: az újabb világvége?

Olvasási idő
4perc
Eddig olvastam

2017. szeptember 23: az újabb világvége?

2017. szeptember 21. - 09:13

 

Évszázadok óta jelennek meg jóslatok a világvégéről. Sokan el is hiszik. Így válhatott bestsellerré az amerikai David Meade Planet X the 2017 Arrival című könyve.

A kép illusztráció! - Forrás: The Sun

Szeptember 23-án eljön a világvége, legalábis David Meade szerint. A numerológus úgy véli, ezúttal a jóslat valóra is válik, mert az „abszolút hitelesnek” elismert Bibliában van megírva, méghozzá az Ótestamentumban, Ézsaiás könyvének 13. fejezetében, a 9. és 10. versben: „Íme az Úrnak napja jő kegyetlen búsulással és felgerjedt haraggal, hogy a földet pusztasággá tegye, és annak bűnöseit elveszesse arról. És meglátogatom a földön a bűnt, és a gonoszokon vétküket, és megszüntetem az istentelenek kevélységét, és az erőszakoskodóknak gőgjét megalázom.” (Károli Gáspár fordítása)

Erről az átokról egyes bibliamagyarázók azt hitték, hogy Babilónról szól, amely a Bibliában gyakran szerepel a bűn szimbólumaként, de Meade úgy gondolja, hogy ez az egész Földre vonatkozik. Ennek előjeleit is látja, mindenekelőtt az Egyesült Államok feletti, augusztus 21-i teljes napfogyatkozásban, amely egybeesett az újholddal (ezt nevezik „Fekete Hold” jelenségnek).

Bár maga Meade is elismeri, hogy a jelek kissé bizonytalanok, a „33-as egybeeséssel” megerősíti őket. A napfogyatkozás ugyanis a nyugati Oregon államban kezdődött, amely a 33. amerikai állam, és a dél-karolinai Charlestonban ér véget, amely a 33. szélességi fokon fekszik. Ehhez jön, hogy a „Fekete Hold” jelenség 33 havonta jelentkezik, és olyan teljes napfogyatkozás, amely az Egyesült Államok egész területét érintette, utoljára 99 éve, 1918-ban volt, azaz 3x33 éve. Innentől kezdve már könnyű kiszámítani, hogy a világvége pontosan 33 nappal a napfogyatkozás után fog bekövetkezni. Meade szerint az sem véletlen, hogy a 33 annyiszor szerepel szinte mágikus jelentéssel a Krisztus halálától a szabadkőműves rítusokig.

Akinek mindez kevés, Meade előveszi a végítélet-elméleteknél szinte „kötelező” Jelenések Könyvét. „És láttaték nagy jel az égben; egy asszony, a ki a napba vala felöltözve, és lábai alatt vala a hold; és az ő fejében tizenkét csillagból korona.” (Jel.12:1, Károli Gáspár fordítása). Szeptemberben a Hold a Szűz csillagkép alatt halad, amelyet az Oroszlán 9 csillaga, valamint a Merkúr, a Vénusz és a Mars vesz körül. Az X bolygó, amelyet Nibiru néven is ismernek, ekkor ütközik a Földnek, miután sok ezer évig bolyongott az űrben. Ezt az elméletet 1976-ben tette közzé Zecharia Sitchin orosz-amerikai író, aki az emberiség eredetét űrből jött lényekre vezeti vissza. A 12. bolygó című könyvében Sitchin azt állítja, hogy Nibirut az annunakok, Mezopotámia régi istenei lakták, akik 3600 évenként visszatérnek a Földre, hogy aranyat bányásszanak. Genetikai ismereteik segítségével ők hozták létre a Homo Sapienst. Az emberek az ő rabszolgáik lettek, de amikor távoztak a Földről, felszabadították őket.

A NASA illetékesei szerint a Nibiru minden bizonnyal létezik, azt azonban kizárják, hogy valóban a Földnek ütközne. Ehhez ugyanis már augusztusban látni kellett volna szabad szemmel.

Az elmúlt évtizedek nem szűkölködtek világvége-jóslatokban.

  • Még jól emlékszünk a Maja Naptár jövendölésére, amely 2012. december 21-re tette Földünk elpusztulását.
  • 1986-ban a Halley-üstökös megjelenésétől várták az Apokalipszist.
  • Az 1999-es végítéletvárás Nostradamus egyik próféciájából táplálkozott. „Az 1999-es eszendő hetedik hónapjában/ Az égből a nagy Rettegés Királya fog alászállni” (X.72). Érdekes módon ezt a jóslatot is összefüggésbe hozták egy teljes napfogyatkozással, amely 1999. augusztus 11-én következett be. (Ez Magyarországon is látható volt, bár Budapesten a rendkívüli élményt meghiúsította a borús idő.)
  • 2001. szeptember 11. után egy másik Nostradamus-négysoros mellett ezt a jövendölést is elővették, és különböző bonyolult számításokkal „igazolták”, hogy a francia jövőbelátó orvos tulajdonképpen 9/11-re gondolt…
  • 1999 őszétől aztán világszerte terjedt a rettegés az új évezreddel bekövetkező végítélet miatt, különböző szekták, mindenekelőtt a Jehova Tanúi igyekeztek megtérésre ösztönözni a „bűnös lelkeket”, de az általuk hirdetett világvége nem következett be.
  • Mint az a katasztrófa sem, amely a számítógéprendszerek ezredváltás miatti összeomlásából következett volna.
  • Nem lett igaza azoknak sem, akik szerint az új Millenium nem 2000, hanem 2001. január 1-jén köszöntött be.
  • 2006. június 6-án egyenesen a Nagy Fenevad, azaz a Sátán eljövetelét várták, hiszen a dátumban ott volt a 666.

Mindeddig azonban az armageddon „érdeklődés hiányában elmaradt”….

Várható világvége

2039. október 7.

Meg nem nevezett klímakutatók szerint 2039-re fog a sarkköri óceán jégpáncélja teljesen felolvadni, és ez okozza majd ez emberiség végét.

2060

Isaac Newton pár éve nyilvánosságra került levelezéséből kiderül, hogy szerinte a világvége 2060-ban érkezik el. Newton a fizikán kívül – a kor szokásainak megfelelően – bőven foglalkozott asztrológiával is. Ennek keretében pedig nemcsak a bolygók pályáját és azok hatásait vizsgálta, hanem kutatta a világvége lehetséges időpontját is.

Newton 1704-es keltezésű levelét a jeruzsálemi Héber Egyetemen őrzik. A tudós a Bibliából Dániel könyvét használta fel az apokalipszis dátumának kiszámításához, bár pontosan nem tudni, mely részeket. A levélben megemlíti, elképzelhető, hogy a világnak később lesz vége, de annak nem látja okát, hogy előbb következzen be.

2182

Az 1999-ben felfedezett, 560 méter átmérőjű RQ36 azonosítójú kisbolygó becsapódását spanyol tudósok ekkorra jósolják.

 

Göbölyös N. László írása a Népszavának


 

h i r d e t é s